Febrero

 

 

                                                                              Días        Textos Bíblicos

                                                                                 1            Exodo 14-17
                                                                                 2            Exodo 18-20
                                                                                 3            Exodo 21-24
                                                                                 4            Exodo 25-27
                                                                                 5            Exodo 28-31
                                                                                 6            Exodo 32-34
                                                                                 7            Exodo 35-37
                                                                                 8            Exodo 38-40
                                                                                 9            Levítico 1-4
                                                                               10            Levítico 5-7
                                                                               11            Levítico 8-10
                                                                               12            Levítico 11-13
                                                                               13            Levítico 14-16
                                                                               14            Levítico 17-19
                                                                               15            Levítico 20-23
                                                                               16            Levítico 24-27
                                                                               17            Números 1-3
                                                                               18            Números 4-6
                                                                               19            Números 7-10
                                                                               20            Números 11-14
                                                                               21            Números 15-17
                                                                               22            Números 18-20
                                                                               23            Números 21-24
                                                                               24            Números 25-27
                                                                               25            Números 28-30
                                                                               26            Números 31-33
                                                                               27            Números 34-36
                                                                               28            Deuteronomio 1-3