Julio


              Días                      Textos Bíblicos

                                                                            1                          2 Reyes 15-17
                                                                            2                          Oseas 1-4
                                                                            3                          Oseas 5-7
                                                                            4                          Oseas 8-10
                                                                            5                          Oseas 11-14
                                                                            6                          2 Reyes 18-19
                                                                            7                          Isaías 1-3
                                                                            8                          Isaías 4-6
                                                                            9                          Isaías 7-9
                                                                           10                         Isaías 10-12
                                                                           11                         Isaías 13-15
                                                                           12                         Isaías 16-18
                                                                           13                         Isaías 19-21
                                                                           14                         Isaías 22-24
                                                                           15                         Isaías 25-27
                                                                           16                         Isaías 28-30
                                                                           17                         Isaías 31-33
                                                                           18                         Isaías 34-36
                                                                           19                         Isaías 37-39
                                                                           20                         Isaías 40-42
                                                                           21                         Isaías 43-45
                                                                           22                         Isaías 46-48
                                                                           23                         Isaías 49-51
                                                                           24                         Isaías 52-54
                                                                           25                         Isaías 55-57
                                                                           26                         Isaías 58-60
                                                                           27                         Isaías 61-63
                                                                           28                         Isaías 64-66
                                                                           29                         Miqueas 1-4
                                                                           30                         Miqueas 5-7
                                                                           31                         Nahum 1-3